Jak na PDF

Adobe Acrobat 9 - práce s formuláři

Běžně se v praxi setkáváme s řadou formulářů, které je potřeba vyplnit. Formuláře jsou v různém formátu DOC, XLS, v lepším případě PDF. Zasílání vyplněných formulářů poštou nebo faxem a ruční zpracování dat je opravdu v době počítačů a Internetu zbytečné a neefektivní a mohou si to dnes dovolit už snad jen státní dinosauři jako například Český statistický úřad …taky vám nedávno přišel ten papír, kde jste měli udělat křížek a poslat zpátky?

Pomocí Adobe Acrobat 9 můžete vyplnitelný PDF formulář připravit z nejrůznějších souborů. Ale co víc, Acrobat 9 vám pomůže i při přijímání a zpracování dat. Na konrétním příkladu si ukážeme jak může například vytvoření formuláře probíhat v deseti krocích:

  1. Otevřete PDF s formulářem v Adobe Acrobat 9 (soubor kaceni_drevin.pdf). PDF nemá definovaná formulářová pole a je tedy pro běžného uživatele vyplnitelný snad jen vytištěním a ručním dopsáním údajů.
  2. Zázračným nástrojem je v Acrobat 9 Form Wizard. V liště s ikonami sad nástrojů vyberte “Forms - Start Form Wizard…” (obr.1) v okně vyberte “An existing electronic document”; použijeme náš PDF dokument a klikněte na “Next” v dalším okně vyberte volbu “Use the curent document” a klikněte “Next”. V tomto kroku můžete pro vytvoření formuláře použít i jiný textový, tabulkový apod. dokument podle vašeho výběru.
  3. Výsledkem je elektoronický formulář (obr.2).
  4. Přejmenujeme a upravíme automaticky vytvořená pole, případně doplníme nebo smažeme pole tam, kde se automatické rozpoznání úplně nepovedlo. Poklepáním na pole se otevře okno “Text Field Properties” (obr.3) a zde můžeme nastavit jméno pole, druh a další vlastnosti. Správné a přehledné pojmenování polí nám usnadní pozdější zpracování dat.
  5. Pár kliknutí a náš formulář je připraven k distribuci. Kliknemě na “Distribute Form”. V okně “Distribute Form” vyberte “Automaticly download & organize responses with Acrobat.com” (obr.4); použijeme tedy server Acrobat.com, pokud ale máte vlastní Acrobat server, můžete jeho použití nastavit právě zde. Klikněte na “Next”. Pro přihlášení k serveru Acrobat.com použijte vaše Adobe ID a heslo. Pokud Adobe ID nemáte, můžete si do vytvořit na stránce: https://www.adobe.com/cfusion/membership
  6. Vyplňte maily na adresáty a napište text mailu, který jim bude zaslán (obr.5) a klikněte na “Send”.
  7. Pro sledování odpovědí má Acrobat 9 funkci “Tracker” najdete jí pod sadou nástrojů Forms: “Forms - Track Forms…” (obr. 6). Tracker umožňuje sledovat vaše formuláře a odpovědi na ně, upozoňovat ty respondenty, kteří ještě odpověď nezaslali, ukončovat sběr dat, mazat formuláře ze serveru a další administrativní činnosti spojené s distribicí formulářů.
  8. Respondenti dostanou mail s výzvou pro vyplnění formuláře a odkazem pro stažení PDF (obr.7).
  9. Respondenti PDF stáhnou a vyplní ho v Acrobat nebo Adobe Reader a kliknutím na “Submit Form” odešlou data. Před odesláním ještě program vyzve respondenta k vyplnění identifikačních údajů. (obr.8).
  10. Při vytvoření formuláře je zárověň vygenerován soubor *_responses.pdf, který najdete ve stejném adresáři jako PDF formulář. Pomocí tohoto souboru můžeme odpovědi zpacovávat. (obr.9 a obr.10), například exportovat pro další zpracování např. ve formě tabulky (obr.11).

Celý postup si můžete přehrát ve formě videa:

Jednoduché, nemyslíte?

Marek Cerman, Amos Software