Jak na PDF

Seznámení s PDF

Porovnání dokumentů v Adobe Acrobatu

5. 3. 2010 / Seznámení s PDF »

Porovnání dvou dokumentů je s pomocí Adobe Acrobatu velmi rychlé a může ušetřit spoustu nepříjemné práce. Jednoduše tak můžeme porovnat například dvě verze obsáhlé smlouvy a to jak textový obsah, tak i grafiku. Je tak možné zaručit, že během schvalování důležitého dokumentu nepřehlédnete drobné změny oproti předchozí verzi.

Instalace vlastního rozvržení portfolia PDF (souboru .nav)

19. 1. 2010 / Seznámení s PDF »

Portfolio PDF slučuje několik souborů do jednoho celku. Tyto soubory mohou být různých typů a pocházet z různých aplikací – mohou to být textové dokumenty, prezentace, multimedia, technické výkresy, nebo jakákoliv jiná data. I jako součást portfolia PDF si zachovávají svůj formát a všechny vlastnosti. Můžete tedy otevřít, upravovat a pracovat s každou části portfolia PDF nezávisle, aniž byste ovlivnili ostatní obsah.

Vyhledávání v Adobe Acrobat 9

10. 12. 2009 / Seznámení s PDF »

Běžný život si bez stohů dokumentů ať již papírových nebo těch elektronických, zřejmě ani nelze představit. V řadě případů je navíc nutností nebo naší potřebou tyto dokumenty shromažďovat a uchovávat a případně se k nim v budoucnu i vracet. Adobe již přineslo řadu nástrojů jak tyto činnosti uživatelům ulehčit (včetně OCR – rozpoznávání textu v naskenovaném dokumentu, PDF portfolií – kombinování více dokumentů a jiných souborů do jediného PDF nebo formátů pro archivaci). Dnes si ukážeme, jak se v dokumentech PDF lépe orientovat.

Adobe Acrobat a formát PDF v právní praxi

21. 9. 2009 / Seznámení s PDF »

Asi každý čtenář se už někdy setkal s počítačovým souborem ve formátu PDF. Většina lidí obvykle také ví, že PDF (Portable Document Format) je vhodný formát pro „fixaci“ vzhledu jakéhokoli dokumentu, to znamená, že dokument, jakkoli graficky bohatý, zachovává svůj vzhled bez ohledu na to, jakém počítači a s jakým operačním systémem je soubor otevírán. Známý je také fakt, že k otevření souborů PDF stačí bezplatný program Adobe Reader (dříve nazývaný Adobe Acrobat Reader).

Archivujeme Acrobatem

1. 4. 2009 / Seznámení s PDF »

Boj se záplavou e-mailů v mailboxu je tvrdým oříškem a dohledání zapadlé zprávy může připravit krušné chvíle. Jednou z možností Adobe Acrobatu, nástroje, který je známý hlavně díky tvorbě PDF dokumentů, je archivace e-mailů do PDF souborů. Stačí si vyznačit e-maily pro archivování, a v ikoně Acrobatu, která se objeví v Outlooku, vybrat možnost Převést vybrané zprávy do Adobe PDF. Výsledkem je PDF soubor, ve kterém lze zprávy řadit podle data, odesílatele nebo předmětu. Zprávy včetně příloh můžeme prohlížet i offline bez nutnosti e-mailového klienta a k jejich zobrazení stačí zdarma dostupný Adobe Reader.
Celý postup …

Odhalte možnosti Adobe Acrobat

18. 3. 2009 / Seznámení s PDF »

Formát PDF už dávno nepředstavuje jen obdobu tiskového výstupu místo na papír do elektronické formy, ale dokáže pracovat s mnoha dynamickými prvky, mimo jiné s 2D a 3D modely vytvářenými v různých CAD aplikacích. Spolu s rozvojem datového formátu, tedy PDF, se také rozvíjí program umožňující běžným uživatelům s PDF pracovat, všem známý Adobe Reader. V něm lze dokumenty v PDF prohlížet, tisknout, komentovat a připomínkovat, elektronicky podepisovat, vyplňovat formuláře, spouštět video a ve výstupech s 2D/3D aplikací také spouštět animace, zobrazovat jednotlivé vrstvy, odečítat míry apod. „No a co …

Acrobat ve službách finančních profesionálů

18. 3. 2009 / Seznámení s PDF »

Ať už jste finanční analytik, auditor, zaměstnanec controllingu ve velké firmě nebo finanční ředitel, tvorba finančních dokumentů, práce s citlivými informacemi a zajištění jejich bezpečnosti a shody s interními a externími požadavky jsou oblasti, se kterými se setkáváte den co den.

Jak si poradit s PDF

16. 12. 2008 / Seznámení s PDF »

Díky formátu Adobe PDF můžete mít jistotu, že se libovolný dokument vždy zobrazí stejně na všech počítačích. Pomocí nástroje Adobe Acrobat můžete během chvilky vytvořit dokument PDF prakticky z jakékoliv aplikace a ten následně sdílet s kolegy nebo kamarády prostřednictvím zdarma dostupného Adobe Readeru.