Jak na PDF

Formuláře

Interaktivní PDF formuláře na stránkách České daňové správy

14. 3. 2011 / Formuláře »

Na stránkách České daňové správy jsou k dispozici PDF formuláře pro různé typy daní jako například daňového přiznání fyzických osob. Formuláře jsou interaktivní – závislé položky jsou dopočítány automaticky a jsou k dispozici včetně všech příloh.

Inteligentní formuláře PDF místo papíru

18. 3. 2009 / Formuláře »

Pokud vám úprava nebo aktualizace personálního dotazníku trvá několik hodin až dní, doplnění nebo rozšíření nějakého personálního procesu pak až několik dní až týdnů, pak právě pro vás můžeme mít řešení těchto nákladných a zdlouhavých úkonů. S inteligentními dokumenty a nástroji, které bez programování i bez hlubokých znalostí informačních technologií zvládne každý, získáte komplexní přehled a dokonalou kontrolu nad svými personálními dokumenty – rychle a flexibilně. Nezáleží přitom na tom, v jakém informačním systému jsou uložena vaše zdrojová data, základním nástrojem se stanou inteligentní dokumenty ve formátu PDF. Vyhnete se tím všem zbytečným chybám v průběhu procesů a neustálému obnovování dat, a to při podstatně kratší době trvání. Inteligentní formuláře v PDF v oblasti personálních procesů přicházejí s novými možnostmi a můžete je využít komplexně nebo o ně jen rozšířit své stávající systémy.

Inteligentní elektronické formuláře

18. 3. 2009 / Formuláře »

Informační technologie v posledních několika letech výrazně změnily náš každodenní život a to jak soukromý, tak i profesní. Komunikujeme rychleji a efektivněji, tok informací se zrychlil a zautomatizoval. Navzdory rozmachu elektronických procesů však převážná část obchodních transakcí pořád probíhá klasickou formou – prostřednictvím papírových dokumentů a formulářů. Zdá se, že papír zůstane našim věrným společníkem i přes ambiciózní odhady analytiků, kteří v minulosti předpověděli éru digitálních dokumentů a bezpapírové kanceláře. Je tomu tak z různých důvodů. Hodně úkonů vyžaduje vlastnoruční podpis, dodatečné papírové podklady nebo schválení třetích stran, a v neposlední řadě převládá větší důvěra lidí k dokumentům, které jsou řádně vytištěné a podepsané.

Pět jednoduchých kroků, jak vytvořit formulář, rozeslat jej a získat zpět vyplněný

6. 1. 2009 / Formuláře »

Acrobat 9 přináší významné zjednodušení v práci s formuláři. Vytváření formulářů je velmi snadné. Pro vznik formuláře můžete použít naskenovaný formulář, dokument z aplikací jako je MS Word, Excel a jiné kancelářské aplikace. Můžete také vytvořit dokument v programu Adobe LiveCycle Designer.