Jak na PDF

Komentáře a korektury

PDF dokumenty ve skupinové spolupráci

18. 3. 2009 / Komentáře a korektury »

Práce na projektech, jež se v poslední době stává stále rozšířenější, je jednou z nejtypičtějších forem skupinové spolupráce. Pro její efektivní zvládnutí představuje rychlá a účinná komunikace, dostupnost nejaktuálnějších informací pro členy týmu a zajištění včasné a pravidelné odezvy jednu z největších požadavků. V minulosti byla většina těchto procesů vázána „na papír“ a s nástupem elektronické komunikace se očekávalo, že se sdílení informací zjednoduší. K tomu opravdu došlo, ale nelze říci, že současný koloběh informací a dat zachycených již v elektronické podobě nejde dále zefektivnit.

Proces revizí a korektur dokumentů elektronickou cestou

5. 3. 2009 / Komentáře a korektury »

Jednou z běžných situací při vzniku dokumentů ve firmách, organizacích, ve státní správě i jinde je potřeba jejich kontroly, korektur a případně schválení předtím, než je dokument považován za hotový a publikovatelný.