Jak na PDF

Bezpečnost dat

Zabezpečení informací v dokumentech

18. 3. 2009 / Bezpečnost dat »

V každém úřadě jsou dnes elektronické informace, s kterými je úřad ze zákona povinen zacházet zvlášť opatrně a jejich únik nebo jiné zneužití je velmi nežádoucí. Ochrana počítačů, počítačových sítí a komunikace mezi počítači je trvalé téma plnící stránky nejen počítačových tiskovin a webovských stránek, ale i ostatních médií. Převážná část této problematiky se soutřeďuje na ochranu proti „vnějšímu nepříteli“. Je to ochrana proti neoprávněnému přístupu do interní počítačové sítě úřadu, ochrana proti virům, proti spamu nebo proti odchycení komunikace úřadu s vnějším subjektem. Jde určitě o velmi důležité prvky zabezpečení, bez kterých by současný rozvoj nebyl vůbec možný, co je nám to však platné, když všechny výzkumy ukazují, že největší nepřítel je ten vnitřní.

Jak zajistit bezpečnost citlivých dokumentů

5. 3. 2009 / Bezpečnost dat »

Právní profese jsou typickou ukázkou oboru, kde se pracuje s vysoce citlivými informacemi, jejichž zabezpečení a zajištění důvěrnosti je naprosto klíčové. I zde ale platí, že než se většina dokumentů – ať už jsou to smlouvy, výpisy, evidence nebo jiné listiny – může považovat za finální, prochází řadou kontrol, korektur, připomínek a schválení, takže se dostává k širokému okruhu lidí. Jak však v tomto koloběhu zabezpečit dokument a vyloučit tak možnost, aby v něm někdo neudělal změnu bez vědomí autora?