Jak na PDF

Videotutoriály

Videotutorál: Ověřování podpisů v dokumentech PDF s využitím Adobe Acrobatu nebo Adobe Readeru

7. 10. 2010 / Videotutoriály »

Mezi jedinečné vlastnosti populárního formátu PDF patří možnost elektronického podepisování dokumentů PDF tak, že digitální podpis se stane přímo součástí dokumentu, a může se zobrazovat zároveň s podepisovaným obsahem – jako jsme zvyklí u papírových dokumentů. V této videoprezentaci uvidíte, jak přidat kořenový certifikát certifikační autority do Adobe Acrobatu nebo Adobe Readeru, aby bylo možné ověřovat platnost podpisů v digitálně podepsaných dokumentech PDF, a jak se toto ověřování provádí.

Videotutoriál: Podepisování souborů PDF pomocí Adobe Acrobatu a Adobe Readeru

7. 10. 2010 / Videotutoriály »

Mezi unikátní vlastnosti populárního formátu PDF patří možnost elektronického podepisování dokumentů PDF tak, že digitální podpis je přímo součástí vlastního dokumentu, a může se zobrazovat zároveň s podepisovaným obsahem – stejně jako jsme zvyklí u papírových dokumentů. V této videoprezentaci uvidíte, jak přidat do Adobe Acrobatu nebo Adobe Readeru privátní certifikát vydaný certifikační autoritou a pak v těchto aplikacích bezpečně podepisovat dokumenty PDF.

Videotutoriál: Ověřování shody PDF se standardem ISO 19005 (PDF/A) pomocí Adobe Acrobatu Pro

6. 10. 2010 / Videotutoriály »

ISO 19005 neboli PDF/A je mezinárodní norma, uznávaná mnoha státy světa včetně České republiky i celé Evropské unie. Tento standard je předepsán či doporučován pro mnoho oblastí úřední a obchodní komunikace, včetně datových schránek. V praxi někdy dochází k situacím, že není zcela jasné, zda dokument, který jsme vytvořili, či od někoho dostali, vyhovuje tomuto standardu.

V tomto videotutorialu uvidíte, jak s využitím Acrobatu Pro ověřovat shodu dokumentů PDF s normou PDF/A.

Vytváření souborů PDF v souladu se standardem ISO 19005

6. 10. 2010 / Videotutoriály »

ISO 19005 neboli PDF/A je mezinárodní norma, uznávaná mnoha státy světa včetně České republiky i celé Evropské unie. Tento standard je předepsán či doporučován pro mnoho oblastí úřední a obchodní komunikace, včetně datových schránek. V tomto videotutorialu se dozvíte, jak jednoduše, efektivně a správně vytvářet dokumenty PDF/A pomocí Adobe Acrobatu Standard nebo Adobe Acrobatu Pro.