Jak na PDF

Instalace vlastního rozvržení portfolia PDF (souboru .nav)

O portfoliu PDF

Portfolio PDF slučuje několik souborů do jednoho celku. Tyto soubory mohou být různých typů a pocházet z různých aplikací – mohou to být textové dokumenty, prezentace, multimedia, technické výkresy, nebo jakákoliv jiná data. I jako součást portfolia PDF si zachovávají svůj formát a všechny vlastnosti. Můžete tedy otevřít, upravovat a pracovat s každou části portfolia PDF nezávisle, aniž byste ovlivnili ostatní obsah.

Portfolio PDF můžete vytvořit kliknutím na „Soubor“ > „Vytvořit portfolio PDF“ v hlavním menu v Adobe Acrobatu.

Na záložce „Vybrat rozvržení“ panelu „Upravit portfolio PDF“ je kromě základní mřížky standardně k dispozici 8 dalších rozvržení (viz obrázek). Vlastní rozvržení mohou být do Acrobatu instalovány ve formě .nav souborů a objeví se na této záložce v nové kategorii. Tu objevíte po kliknutí na rozbalovací nabídku, ve které je standardně pouze kategorie „Základní rozvržení“.

Pokud jste získali .nav soubor a chcete ho nainstalovat, abyste ho mohli využít při tvorbě nových portfolií PDF, postupujte podle následujících pokynů:

Instalace

  1. Ve Windows klikněte na „Start“, poté „Spustit“. Do dialogového okna, které se zobrazí, zkopírujte následující text a stiskněte klávesu Enter.
    %USERPROFILE%\Application Data\Adobe\Acrobat\9.0\
    Na Macu v systému OSX jděte do adresáře „/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/9.0_x86/“, který se nachází ve vašem domovském adresáři.
  2. Pokud ve složce, která se otevřela, nevidíte složku „Navigators“, vytvořte ji.
  3. Do této nové složky zkopírujte váš .nav soubor.
  4. Pokud máte spuštěný Acrobat, ukončete ho a spusťte znovu.

V panelu „Upravit portfolio PDF“ byste nyní měli kromě položky „Základní rozvržení“ vidět i položku novou. Její název je závislý na konkrétním .nav souboru.