Jak na PDF

Interaktivní PDF formuláře na stránkách České daňové správy

Na stránkách České daňové správy jsou k dispozici PDF formuláře pro různé typy daní jako například daňového přiznání fyzických osob. Formuláře jsou interaktivní – závislé položky jsou dopočítány automaticky a jsou k dispozici včetně všech příloh.

Všechny formuláře je možné nalézt na adrese http://cds.mfcr.cz/i-formulare/.

Seznam dostupných formulářů:

  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň dědická
  • Daň darovací
  • Daň z převodu nemovitostí IF
Pro vyplnění těchto formulářů a jejich následné uložení či vytištění stačí mít nainstalovaný Adobe Reader, který si můžete zdarma stáhnout na stránkách Adobe.