Jak na PDF

Interaktivní PDF formuláře na stránkách České daňové správy

Na stránkách České daňové správy jsou k dispozici PDF formuláře pro různé typy daní jako například daňového přiznání fyzických osob. Formuláře jsou interaktivní – závislé položky jsou dopočítány automaticky a jsou k dispozici včetně všech příloh.

On-line miniseminář – Možnosti využití Acrobatu X pro organizaci a archivaci dokumentů

Každou středu od 10:00 máte možnost zúčastnit se pravidelného on-line semináře zaměřeného na některý z produktů Adobe. Semináře se přenášejí pomocí služby Adobe Connect a trvají cca 30 minut.

Videotutorál: Ověřování podpisů v dokumentech PDF s využitím Adobe Acrobatu nebo Adobe Readeru

Mezi jedinečné vlastnosti populárního formátu PDF patří možnost elektronického podepisování dokumentů PDF tak, že digitální podpis se stane přímo součástí dokumentu, a může se zobrazovat zároveň s podepisovaným obsahem – jako jsme zvyklí u papírových dokumentů. V této videoprezentaci uvidíte, jak přidat kořenový certifikát certifikační autority do Adobe Acrobatu nebo Adobe Readeru, aby bylo možné ověřovat platnost podpisů v digitálně podepsaných dokumentech PDF, a jak se toto ověřování provádí.

Videotutoriál: Podepisování souborů PDF pomocí Adobe Acrobatu a Adobe Readeru

Mezi unikátní vlastnosti populárního formátu PDF patří možnost elektronického podepisování dokumentů PDF tak, že digitální podpis je přímo součástí vlastního dokumentu, a může se zobrazovat zároveň s podepisovaným obsahem – stejně jako jsme zvyklí u papírových dokumentů. V této videoprezentaci uvidíte, jak přidat do Adobe Acrobatu nebo Adobe Readeru privátní certifikát vydaný certifikační autoritou a pak v těchto aplikacích bezpečně podepisovat dokumenty PDF.

Videotutoriál: Ověřování shody PDF se standardem ISO 19005 (PDF/A) pomocí Adobe Acrobatu Pro

ISO 19005 neboli PDF/A je mezinárodní norma, uznávaná mnoha státy světa včetně České republiky i celé Evropské unie. Tento standard je předepsán či doporučován pro mnoho oblastí úřední a obchodní komunikace, včetně datových schránek. V praxi někdy dochází k situacím, že není zcela jasné, zda dokument, který jsme vytvořili, či od někoho dostali, vyhovuje tomuto standardu.

V tomto videotutorialu uvidíte, jak s využitím Acrobatu Pro ověřovat shodu dokumentů PDF s normou PDF/A.