Jak na PDF

Snadná tvorba PDF formuláře

  1. Vzhled formuláře si můžete připravit v jakémkoliv programu, ve kterém vytváříte dokumenty. V tomto příkladu je použit Microsoft Word. Zatím se ale nejedná o opravdový vyplnitelný formulář – políčka jsou pouze obdélníky vytvořené pomocí nástroje tvary. Takovýto formulář bychom museli vytisknout a vyplnit tužkou. My si ho ale převedeme do PDF pomocí tlačítka Vytvořit PDF v menu Acrobat a budeme s ním dále pracovat v Adobe Acrobatu.
  2. V Acrobatu otevřeme návrh formuláře vytvořeného ve Wordu. Políčka stále není možné vyplňovat – jsou to pouze nakreslené obrazce. Otevřeme si tedy nástroje Acrobatu, otevřeme panel Formuláře a klikneme na položku vytvořit.
  3. Spustí se průvodce tvorbou formuláře – nejprve potvrďme, že budeme pracovat s aktuálně otevřeným souborem. Po tomto kroku nás Acrobat informuje, že jsme v režimu úprav formuláře a po odkliknutí uvidíme, že Acrobat sám rozpoznal, že námi vytvořené obdélníky jsme patrně zamýšleli jako formulářová pole. Všimněte si, že kromě běžných textových políček Acrobat rozpoznal i pole zaškrtávací. Ke každému poli se pokusil přiřadit i název pole, který je důležitý pro pozdější zpracování vrácených odpovědí.
  4. Pokud se někde automatické rozpoznání nezdařilo, můžeme název opravit v seznamu polí v panelu nástrojů, nebo ve vlastnostech políčka, na které se dostaneme po kliknutí na dané pole pravým tlačítkem myši. Krom názvu pole můžeme ve vlastnostech nastavovat i další parametry, například zda je dané políčko povinné, nebo můžeme upravit vzhled políčka.
  5. Pokud chceme ověřit, jak bude výsledný formulář vypadat, můžeme kliknout na náhled. Teď již je možné políčka vyplňovat. Z náhledu se vrátíme zpět kliknutím na tlačítko Upravit, a pokud jsme s formulářem spokojeni, můžeme kliknout na Ukončit úpravy formuláře.
  6. Tím je formulář připraven k rozeslání.