Jak na PDF

Ukázky tvorby formulářů s využitím Adobe Acrobat 9 Pro

Pomocí Adobe Acrobat 9 Pro lze navrhovat a vytvářet formuláře, zabezpečovat dokumenty, distribuovat a zajišťovat sběr dat a export dat za účelem analýzy a vykazování, což usnadňuje spolupráci a rovněž přispívá k ochraně citlivých informací. Pro vyplňování postačí uživateli jen aktuální verze produktu Adobe Reader, který si lze stáhnout zdarma. Níže uvádíme několik ukázek formulářů, které lze vytvořit:

Cestovní příkaz a vyúčtování

Vytvořeno společností Autocont

Formulář lze jednoduše vyplnit, poté předat ke schválení nadřízenému pracovníkovi a nakonec odevzdat na oddělení účtárny pro jeho zpracování.

Personální karta

Vytvořeno společností Autocont

Personální kartu primárně vyplňuje zaměstnanec, který ji poté odešle na personální oddělení, kde je karta uložena a kde jsou zaznamenávány případné změny v personálních údajích.

Pozvánka na akci, seminář

Vytvořeno společností Autocont

Standardizovaný formát pozvánky lze snadno vyplnit a odeslat. Informace a odpovědi jsou pak jednoduše shromažďovány a lze je využít pro evidenci přihlášených nebo jako podklad pro prezenční listinu.

Výkaz práce

Vytvořeno společností Autocont

Zaměstnanec vyplní údaje ve výkazu, který je poté zkontrolován nadřízenýma veškerá data jsou efektivně konsolidována pro vyúčtování.

Zápis z porady

Vytvořeno společností Autocont

Ve formuláři jsou uvedeny údaje týkající se porady, příprava bodů porady. Při poradě je pak pořízen zápis, který je odeslán ke schválení na vybrané adresáty.

Žádost k výrobě vizitek

Formulář se žádostí o výrobu vizitek má tři části. Nejprve jej vyplní žadatel svými kontaktními údaji. Při zadávání údajů uživatel okamžitě vidí náhled vizitky tak, jak bude vypadat po vytištění. Při vyplnění má uživatel možnost přidat volitelné pole, v tomto případě se jedná o druhý telefon. Poté formulář odešle ke schválení kliknutím na tlačítko odeslat. Pokud dojde ke schválení žádosti, vyplní se pole pro digitální podpis, žádost se odešle do agentury, kde se budou vizitky vyrábět a kopie žadateli. Pokud je žádost zamítnuta, je zde tlačítko zamítnout, které odešle email žadateli. Ve výrobně vizitek je pak tlačítkem Potvrdit odesláno potvrzení schvalovateli a kopie žadateli.

Dovolenka

Jednoduchý formulář vyplní žadatel o dovolenou svými osobními údaji a termínem dovolené. Žádost je pak i s podpisem žadatele odeslána nadřízenému pracovníkovi ke schválení a předána na příslušné oddělení pro zpracování.

Osobní průkaz zaměstnance

Formulář jako osobní průkaz zaměstnance. V dvourozměrném čárovém kódu dole (2D Barcode) jsou zakódována všechna data uvedená ve formuláři, samozřejmě včetně oprávnění. Po vytištění takového průkazu je možné čtečkou čárových kódů přenést data z 2D Barcode na „osobním průkazu zaměstnance“ do různých vnitropodnikových systémů při různých příležitostech – např. příchod/odchod zaměstnance, výdej kancelářských potřeb, apod.

Objednávka vína

Jednoduchý formulář k objednání vína s příkladem vrstvy obchodní logiky ve formuláři – výpočet ceny u jednotlivých položek, výpočet celkové ceny a počty krabic vína. Lze snadno vyplnit a poté vytisknout nebo zaslat emailem ke zpracování.

Objednávka školních sešitů

Rovněž ve formuláři pro objednávku školních sešitů je použita jednoduchá obchodní logika pro výpočet ceny položek i celkové ceny objednávky. Lze jednoduše vyplnit kontaktní údaje a adresu dodání včetně specifikace objednávky. Nakonec je vytištěna nebo odeslána emailem ke zpracování.

Elektronický šanon

Elektronický šanon slouží k ukládání libovolného množství souborů v jednom dokumentu podle potřeb zakladatele. Jednoduchý příklad interaktivního formuláře, kde lze přidávat či ubírat položky vložených souborů.