Jak na PDF

Vytváření souborů PDF v souladu se standardem ISO 19005

ISO 19005 neboli PDF/A je mezinárodní norma, uznávaná mnoha státy světa včetně České republiky i celé Evropské unie. Tento standard je předepsán či doporučován pro mnoho oblastí úřední a obchodní komunikace, včetně datových schránek. V tomto videotutorialu se dozvíte, jak jednoduše, efektivně a správně vytvářet dokumenty PDF/A pomocí Adobe Acrobatu Standard nebo Adobe Acrobatu Pro.

Porovnání dokumentů v Adobe Acrobatu

Porovnání dvou dokumentů je s pomocí Adobe Acrobatu velmi rychlé a může ušetřit spoustu nepříjemné práce. Jednoduše tak můžeme porovnat například dvě verze obsáhlé smlouvy a to jak textový obsah, tak i grafiku. Je tak možné zaručit, že během schvalování důležitého dokumentu nepřehlédnete drobné změny oproti předchozí verzi.

Instalace vlastního rozvržení portfolia PDF (souboru .nav)

Portfolio PDF slučuje několik souborů do jednoho celku. Tyto soubory mohou být různých typů a pocházet z různých aplikací – mohou to být textové dokumenty, prezentace, multimedia, technické výkresy, nebo jakákoliv jiná data. I jako součást portfolia PDF si zachovávají svůj formát a všechny vlastnosti. Můžete tedy otevřít, upravovat a pracovat s každou části portfolia PDF nezávisle, aniž byste ovlivnili ostatní obsah.

Vyhledávání v Adobe Acrobat 9

Běžný život si bez stohů dokumentů ať již papírových nebo těch elektronických, zřejmě ani nelze představit. V řadě případů je navíc nutností nebo naší potřebou tyto dokumenty shromažďovat a uchovávat a případně se k nim v budoucnu i vracet. Adobe již přineslo řadu nástrojů jak tyto činnosti uživatelům ulehčit (včetně OCR – rozpoznávání textu v naskenovaném dokumentu, PDF portfolií – kombinování více dokumentů a jiných souborů do jediného PDF nebo formátů pro archivaci). Dnes si ukážeme, jak se v dokumentech PDF lépe orientovat.

Adobe Acrobat a formát PDF v právní praxi

Asi každý čtenář se už někdy setkal s počítačovým souborem ve formátu PDF. Většina lidí obvykle také ví, že PDF (Portable Document Format) je vhodný formát pro „fixaci“ vzhledu jakéhokoli dokumentu, to znamená, že dokument, jakkoli graficky bohatý, zachovává svůj vzhled bez ohledu na to, jakém počítači a s jakým operačním systémem je soubor otevírán. Známý je také fakt, že k otevření souborů PDF stačí bezplatný program Adobe Reader (dříve nazývaný Adobe Acrobat Reader).